လုပ်ငန်းအကြောင်း

ဘုတ္ဆံုမ ငရုတ္သီးမႈန္႔ လုပ္ငန္းကုိ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ၃၅ ႏွစ္ေက်ာ္သက္တမ္း ရွိၿပီျဖစ္သည္။ အဓိက ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ ငရုတ္သီးမႈန္႔၊ နႏြင္းမႈန္႔ ႏွင့္ မဆလာမႈန္႔ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး အျခား စားေသာက္ကုန္ပစၥည္း မ်ားလည္းထုတ္လုပ္ပါသည္။ ဘုတ္ဆံုမ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ စားသံုးသူ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ အဓိကဦးတည္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအသက္သာဆံုးျဖစ္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။ စားသံုးသူေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဦးစားေပး နံပါတ္တစ္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာစြာဝယ္ယူစားသံုးေရးကုိ အေလးထားပါသည္။ အဓိက ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုမွာ လုွိင္သာယာ စက္မႈဇုန္ (၄) မင္းႀကီးမဟာမင္းေခါင္လမ္း တြင္တည္ရွိသည္။

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား